Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Report ze zasedání zastupitelstva 5. 4. 2017

Ve středu 5. dubna se konalo další jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem. Přinášíme vám přehled toho, jak probíhalo.

1. Bohužel se už na začátku zasedání potvrdilo, že tříměsíční periodicita zastupitelstev je žalostně nedostačující. Bylo předem jasné, že téměř 50 bodů v programu není v časových ani lidských schopnostech zvládnout. Přesto si primátorka Věra Nechybová nechala jako překvapení na úvod návrh na ukončení zasedání v 19.00 a pokračování další týden v pondělí od 10.00. To je bezohledné pro zastupitele i občany, kteří se musí dopředu uvolňovat  ze zaměstnání. Tento postup dlouhodobě kritizujeme a požadujeme častější termíny jednání, což vedení dlouhodobě ignoruje, přestože praktické důsledky byly vidět i dnes a fungování města je tím značně zpomaleno.

2. Do programu jsme prosazovali dva návrhy, primátorka Věra Nechybová nám však vyhověla pouze ve věci návrhu na změnu vyhlášky upravující poplatky za komunální odpad (tento bod se na pořad jednání dostane v pondělí 10.4.). Druhý bod, přidělení finančních prostředků na opravu a záchranu hřbitovní kaple v Krásném Březně, na program jednání zařadit odmítla, toto její rozhodnutí však zastupitelé na návrh našeho zastupitele Martina Krska zvrátili (i o tomto bodě bude zastupitelstvo jednat v pondělí 10. 4.). Podpořili jsme také zařazení bodu Davida Daduče, týkajícího se informace o závažném pochybení tajemníka města Jiřího Javorčáka, v tomto případě se však – pro nás nepochopitelně – negativní rozhodnutí primátorky zvrátit nepodařilo, chyběl přitom jediný hlas.

3. Díky návrhu Martina Krska byl předřazen bod podpory Collegia Bohemica, který měl být projednáván až na konci zastupitelstva a tudíž by na něj ve středu vůbec nedošlo. Přitom jde o příspěvek města na letošní provoz, který instituce už přes tři měsíce musí táhnout z rezerv a dostala se na hranici existenčních možností. (Opět negativní důsledek minimální periodicity zastupitelstev v Ústí nad Labem). Následně byl přijat protinávrh Martina Hausenblase, kterým byl zvýšen příspěvek 800 tisíc předkládaný vedením města na 950 tisíc požadovaných Collegiem. To zaručuje dostatek zdrojů na to, aby se mohla instituce plně soustředit na realizaci plánované trvalé výstavy k dějinám německy mluvícího obyvatelstva v Českých zemích, kvůli níž se podařilo zrekonstruovat z evropských peněz budovu městského muzea.

4. Rozsáhlá diskuze se vedla nad informacemi o pořizování nového územního plánu. Vedení města bohužel nechce reflektovat připomínky odborné veřejnosti i některých zastupitelů, které se týkají především nedostatku kvalitních odborníků ve struktuře magistrátu a absence silné a odpovědné role hlavního architekta města. Kvalitní územní plán pro svůj vznik právě takovéto podmínky bezpodmínečně potřebuje. Nakonec nebylo přijato žádné usnesení a věc tak zůstala nedořešena, což může být z hlediska stavebního zákona problematické.

5. Vedení města předložilo návrh na odkoupení ulice Na Nivách od dědice neblaze známého spekulanta Davida Horskeho za 400 tisíc korun. PRO! Ústí kritizovalo nepřipravenost města na fyzické převzetí tohoto velmi problematického souboru nemovitostí. Zastupitelům vedení města nepředložilo plán, jak a za jak velké finanční prostředky prvotně zajistit ruiny činžovních domů, které ohrožují zdraví kolemjdoucích i sousední nemovitosti. Přestože dnem koupě na sebe město přebírá právní zodpovědnost za jakékoli zranění či materiální škody. Radní nepředložili ani jasnou vizi odkud a v jaké míře je možné čerpat dotační prostředky na rekultivaci ulice. PRO! Ústí navrhovalo tyto informace doplnit a znovu bod projednat na příštím zastupitelstvu. Přesto většina ostatních zastupitelů nákup schválila.

6. Vedení města přes protesty zastupitelů PRO! Ústí schválilo výrazné rozšíření platnosti vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Platí tak už nejen na rozsáhlých územích centra města, ale také třeba na celé Severní Terase, v obvodu Neštěmic i Střekova. Rozumíme argumentům, že v určitých lokalitách jsou značné problémy se skupinkami popíjejícími na ulici a obtěžujícími svých opileckým chováním okolí. Ale vyhláška vůbec nerozlišuje mezi problémovým a neproblémovým „konzumentem“. Přestupek tak spáchá i ten, kdo si odváží v horkém dni zhasit na ulici žízeň plechovkou piva, či uspořádá s přáteli piknik u lahve vína v městském parku, a to už hraničí s omezováním osobní svobody. Je nutné buď ve vyhlášce náležitě vyspecifikovat, kdo a za co páchá přestupek, nebo ji zrušit a používat jiné platné právní normy k postižení problémových konzumentů alkoholu – za znečišťování veřejného prostranství, za rušení nočního klidu, za pohoršování aj.