Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Nekonečná jednání zastupitelstva města

Nekonečná jednání, klidně přes půl noc i na dva dny, tak vypadají běžná zasedání ústeckého zastupitelstva, kdy se veřejnost dostává ke slovu často až v nočních hodinách. PRO! Ústí přišlo v pondělí s jednoduchým receptem, jak tuto situaci zlepšit. Stačilo by se scházet pravidelně každý měsíc, desetkrát do roka, jako je to standardem v mnoha jiných srovnatelných městech. V Ústí mají totiž zastupitelstva sotva poloviční frekvenci. Bohužel pokus o změnu většina zastupitelů ignorovala.

„Jsme neustále obviňováni z toho, že protahujeme jednání tím, že diskutujeme. Ale přeci o tom zastupitelstva jsou. Že se pečlivě proberou předložená témata, abychom mohli svědomitě rozhodovat o veřejných financích či o směřování našeho města. Problém je někde úplně jinde,“ poznamenal překladatel návrhu Jan Hrouda (PRO! Ústí). Poukázal na příklady z měst jako Liberec, Pardubice, sousední Děčín či Hradec Králové. Tam se například scházejí 10x ročně, začínají ve 14 hodin a v 16 hodin je pevně zařazen k projednání bod „Diskuze občanů města“. V Ústí je zastupitelstvo jednou za tři měsíce a startuje už v 10 hodin, aby vůbec byla šance do půlnoci všechny body probrat.

Celodenní jednání přináší celou řadu komplikací. Třeba pro zaměstnance úřadu, kteří musí trávit na radnici přesčas, ale i pracovní doba má dle zákoníku práce limity, a tak se stává, že odchází vedoucí úřadu ještě před skončením zastupitelstva a nemohou tak k překládaným bodům podávat případná vysvětlení. Postiženi jsou pak i zástupci veřejnosti. Hodiny čekají na čas pro dotazy občanů v závěru zastupitelstva, kdy mohou předložit představitelům radnice vlastní témata. Ovšem často se ke slovu dostanou až v noci nebo je v průběhu bodu Různé zastupitelstvo ukončeno. Dopolední část zasedání nemá pracující veřejnost prakticky vůbec šanci na místě sledovat. V neposlední řadě by častější termíny zasedání umožnili zastupitelům pružněji reagovat na akutní problémy města, jakým je nyní například situace s financováním hokeje.

V předloženém usnesení bylo navrhováno 10 termínů zasedání, pravidelně každou druhou středu v měsíci vyjma letních prázdnin s pevným začátkem ve 14 hodin a pevně zařazeným bodem „Diskuze občanů města Ústí nad Labem“ v 16 hodin. Většina zastupitelů však bez jakýchkoliv připomínek v diskuzi nakonec v hlasování jeho schválení odmítla.

Výčet podobně velkých statutárních měst s uvedením počtu konaných zasedání zastupitelstva:
* Hradec Králové – zasedání pravidelně každý měsíc, 10x ročně (2016) – viz příloha
* Pardubice – zasedání pravidelně každý měsíc, 10x ročně (2016, 2017)
* České Budějovice – zasedání pravidelně každý měsíc, 9x ročně (2016)
* Liberec – zasedání pravidelně každý měsíc, 11x ročně (2016)
* Olomouc – průměrně 6–8 zasedání ročně (2016 – 6x)
* Děčín – zasedání pravidelně každý měsíc, 10x ročně (2016, 2017)