Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Petice tlačí na zastupitele, aby dali prostor veřejnosti

Hnutí Pro! Ústí podpořené více než 500 obyvateli města podepsanými pod petici „Ať jsou občané slyšet!“ předloží na příštím jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem návrh na stanovení pevného času na diskuzi s občany pro všechna příští jednání na 16.00.

Petice reaguje na nezdravé praktiky na radnici v Ústí nad Labem. Opakovaně se v letošním i loňském roce stávalo, že na tzv. bod Různé, v němž mají občané příležitost vznášet vůči radním a zastupitelům vlastní otázky a podněty, vůbec nedošlo a občané čekající celé jednání na svůj čas odcházeli zklamaní. Naposledy se tak stalo na minulém zastupitelstvu v září.

„Zastupitelský klub PRO! Ústí se snažil opakovaně tuto situaci změnit návrhem na zvýšení počtu jednání zastupitelstva a ukotvením pevného času pro diskuzi s občany, ale nikdy nenašel dostatečnou podporu pro přijetí takové úpravy. Proto jsme využili petiční akce, abychom zastupitelům dokázali, že jde o zájem veřejnosti. Zařazením tohoto bodu na program jednání prosincového zastupitelstva byla splněna zákonná podmínka, že zastupitelstvo musí petici občanů projednat do 90 dnů od jejího odevzdání. Věříme, že většina zastupitelů i vedení radnice veřejností takto podpořený požadavek už nebude moci dále ignorovat,“ komentoval petici zastupitel za PRO! Ústí Jan Hrouda.

Ústí nad Labem má minimální frekvenci počtu jednání zastupitelstev, jakou zákon o obcích umožňuje. To přináší neúnosně dlouhá jednání, někdy dlouho do noci, anebo je nutné jednání přerušit a pokračovat v jiný den. Dokud se nepodaří změnit tento systém, je alespoň pevně stanovený čas pro diskuzi s občany řešením problému s omezováním veřejné diskuze. Čas 16.00 byl zvolen s ohledem na možnosti obyvatel města uvolnit se v pracovních dnech, kdy jednání zastupitelstva probíhají. PRO! Ústí chce na stejném jednání znovu předložit návrh na častější konání zastupitelstev v příštím roce, a to s frekvencí jednou za měsíc, a žádá začátek jednání zastupitelstva posunout ze současné 10.00 na 14.00 hodinu, aby mohli zasedání sledovat obyvatelé města, kteří jsou v dopoledních hodinách většinou v práci a museli by si pro tento účel brát dovolenou.