Chceme chránit historické dědictví města

Jsme krajské město s nejnižším počtem památkově chráněných objektů v republice a přitom máme řadu historicky a kulturně hodnotných staveb, ať už jde o průmyslnické vily, industriální architekturu, nebo funerální památky. Bohužel o ně pečujeme ostudně, ztrácejí se v zapomnění, rozpadají se nám před očima. Město musí jít v péči o dědictví minulých generací příkladem.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2019
Za téma zodpovídá: Mgr. Martin Krsek

Jak toho dosáhneme?

  1. Zajistíme, že město adoptuje nedůstojně chátrající hrobky významných Ústečanů (Schicht, Wolfrum aj.), podpoří návrh na jejich prohlášení památkou a zahájí přípravu na jejich rekonstrukci prostřednictvím dotačních a sponzorských peněz.
  2. Aktivně vstoupíme do projektu na zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie Ústecké komunitní nadace tím, že se město zaváže zajistit budoucí provoz této turistické atrakce prostřednictvím Muzea města nebo turistického infocentra.
  3. Dokončíme rekonstrukci hřbitovní kaple v Krásném Březně, kterou jsme prosadili v roce 2017 a navrátíme ji pro „poslední potřeby“ Ústečanů.
  4. Navrátíme demontovaný kovový reliéf slavných výtvarníků Olbrama Zoubka a Evy Kmentové na průčelí magistrátu a najdeme důstojná místa pro znovuinstalaci dalších nekulturně odstraněných děl z veřejného prostoru jako mozaiky z Masarykovy ulice (Severní Čechy – Petr Menš) a bufetu plavecké haly na Klíši (Pláž – Marta Taberyová) či kovového reliéfu ze zimního stadionu.
  5. Podpoříme vlastníky státem chráněných památek i historicky cenných objektů bez památkové ochrany (poradenské služby, dotace na opravu). Ve spolupráci s vlastníky budeme usilovat o zvýšení počtu památkově chráněných objektů na území města a sami půjdeme příkladem – navrhneme památkovou ochranu objektu města, např. pozůstatků Lumpeparku (Trpasličí hrádek – 1913) v ústecké zoo. Památková ochrana musí být prestižní záležitostí, nikoliv břemenem.
  6. Budeme hledat možnosti využití chátrajícího industriálního dědictví, zejména pomocí dotačních prostředků (Loděnice Olšinky, cukrovar Pražská apod.). Necháme vypracovat projekt technoparku historických dopravních prostředků kolem parní vodárny u střekovského nádraží (včetně ústecké tramvaje T2 rezivějící léta v DP). Navážeme spolupráci se Zubrnickou museální železnicí a využijeme jejího potenciálu k dopravě turistů na Miladu po teplárenské vlečce.