Chceme oživení brownfieldů

Ačkoli drtivá většina těchto objektů je v soukromém případně státním vlastnictvím, představují vzhledem ke svému množství opravdu reálnou hrozbu pro naše město. Proto je potřeba rychle podchytit aktivní vlastníky, kteří mají vůli spolupracovat s městem a podpořit je pobídkovým programem. Dále je nutné provést důkladnou aktualizaci rozsáhlé databáze, kterou již město vlastní, abychom získali přesné informace o stavu a vývoji těchto ploch.

Do kdy to stihneme? 2019–2029
Za téma zodpovídá: Ing. Marta Šašková

Jak toho dosáhneme?

  1. Zaktualizujeme městskou databázi brownfieldů a ověříme použitelnost již existující Strategie města pro regeneraci brownfieldů.
  2. Začneme aktivně komunikovat s vlastníky nemovitostí.
  3. Připravíme pobídkový finanční program.
  4. Vyčleníme samostatnou kapitolu v rozpočtu města na řešení regenerací brownfieldů mimo prostředky určené na demolice rozhodnuté stavebním úřadem.
  5. Neopomeneme multioborovost problematiky a zajistíme součinnost všech dotčených odborů magistrátu.

Další poznámky

Kde to bude možné, využijeme dotační prostředky ať už na demolice, odkup nebo regeneraci či ozelenění. Nevyhneme se zřejmě také dalším soudním sporům. Nástroje měst pro řešení problémů souvisejících s brownfieldy jsou omezené (a nemyslíme tím jen chybějící peníze v rozpočtech). My se chceme aktivně zapojit do existujících zájmových platforem a společně budeme prosazovat posílení pravomocí samospráv.

Objekty s kulturní či památkovou hodnotou chceme uchovat. Mnoho brownfieldů je pozůstatkem průmyslového dědictví našeho města, má svou specifickou krásu, neporovnatelnou s malebností jihočeských vesniček nebo středověkých center našich UNESCO měst. Máme náš industriál rádi.