Chceme uklízet město a zlepšit systém nakládání s odpady

Člověk svým chováním ovlivňuje veřejný prostor a veřejný prostor svým stavem ovlivňuje člověka. Proč nosit nedopalek od cigarety k nejbližšímu odpadkovému koši, když se jich tolik válí na ulici a na koši stejně není popelník? Proč dbát o pořádek v okolí popelnic a odpadkových košů, když jsou odpadky poházené všude kolem? S nízkou čistotou města a tristním stavem kontejnerových stání se Ústečané i turisté potýkají dennodenně. Situaci změníme pomocí jasného systému odpovědnosti za čistotu města, preventivních a osvětových opatření zaměřených na obyvatele a důslednějšími kontrolami kritických míst.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022
Za téma zodpovídá: Karel Karika

Jak toho dosáhneme?

  1. Převedeme úklid ulic pod obvodní radnice, které mají detailnější přehled o situaci ve svém „rajónu“ než magistrát.
  2. Zřídíme roli inspektora čistoty města, který bude fyzicky kontrolovat úroveň úklidů a vyřizovat podněty občanů.
  3. Zavedeme víkendové úklidy (při nejmenším) centra města.
  4. Odklidíme zapáchající a často rozhrabané popelnice blokující chodníky. Nejprve postupně skryjeme městské kontejnery na tříděný odpad do kultivovaných popelnicových stání. Pak tyto zkušenosti aplikujeme na popelnice u privátních domů, které by se na chodnících měly objevit jen v termínu vyvážení odpadků.
  5. Po městě rozmístíme i odpadkové koše na tříděný odpad. Vybraná místa osadíme odpadkovými koši s popelníky.
  6. Zřídíme re-use centrum, kde budou lidé moci odkládat funkční věci, které již nepotřebují nebo nechtějí (vybavení domácnosti, nábytek, knihy, nádobí, kola, hračky apod.). Podle typu a funkčnosti budou jednotlivé věci oceněny ve výši od jednotek do několika stovek korun. Peníze získané jejich prodejem použijeme na podporu systému nakládání s odpady či na údržbu a zakládání zeleně ve městě.
  7. Zintenzivníme kampaň proti zakladatelům černých skládek a těm, kteří odhazují odpadky na zem.

Pomůže i městský architekt

  • Čistota města bude také úzce navázána na Kancelář architektury města, neboť právě odtud vzejdou návrhy na kultivované řešení popelnicových stání nebo na městský mobiliář včetně odpadkových košů.
  • Jako doplněk systému nakládání s odpady zřídíme re-use centrum, jehož prostřednictvím obyvatelům města nabídneme příležitost se smysluplně a ekologicky zbavit starých, avšak ještě funkčních věcí, či naopak tyto použité věci levně získat.