Chceme město ohleduplné k přírodě

Počasí posledních let a zvláště letošní suché a horké léto nás všechny prakticky vyškolilo (a s největší pravděpodobností školit bude dál) v dopadech změny klimatu na každodenní lidský život. Obce se tak pět minut po dvanácté snaží realizovat různá opatření pro zmírnění následků extrémního počasí: sází v ulicích a na veřejných prostranstvích stromy, zachycují a využívají dešťovou vodu. Osvícenější a odpovědnější města jdou však ještě dál, k příčině situace klimatických změn, a zmenšují svůj příspěvek ke změně klimatu, např. zaváděním cirkulární ekonomiky či udržitelnějším nakládáním s odpady, využíváním lokálních zdrojů „zelené“ energie nebo podporou „ekologických“ druhů dopravy. A my chceme, aby i Ústí bylo takové, protože ve městě ohleduplném k přírodě se žije dobře i lidem.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022
Za téma zodpovídá: Lukáš Blažej

Jak toho dosáhneme?

 1. Podpoříme všemi způsoby vysazování stromů a udržitelnou péči o zeleň. Umožníme také dobrovolníkům, firmám a školám podílet se na úpravě veřejných prostranství nebo výsadbě či adopci stromů, keřů a květinových záhonů.
 2. Necháme zpracovat Strategii adaptace na klimatickou změnu města Ústí nad Labem a Implementační plán, který zajistí její naplňování.
 3. Zavedeme na úřadech k přírodě i městské kase šetrné hospodaření.
 4. Prověříme možnosti zachytávání dešťové vody na pozemcích města.
 5. Zřídíme re-use centrum, kde budou moci lidé odkládat funkční věci, které již nepotřebují. Peníze získané jejich prodejem použijeme na údržbu a zakládání zeleně ve městě.
 6. Prověříme možnosti vytvoření zelených střech na budovách patřících městu.
 7. Zajistíme, aby na veřejných prostranstvích města Ústí nad Labem nebyly používány jedovaté herbicidy.
 8. Prověříme existenci energetického auditu budov patřících městu a jeho organizacím a jeho aktuálnost, abychom zjistili, kde a jak je možno ušetřit za energie, vodu a plyn.
 9. Identifikujeme bariéry bránící většímu rozvoji pěší dopravy a začneme s jejich odstraňováním.
 10. Prověříme možnosti použití „chytrého osvětlení“ v ulicích.
 11. Zaměříme se na environmentální vzdělávání a osvětu o chování v krizových situacích souvisejících s klimatickou změnou (povodně, dlouhotrvající vlny veder, sucho, požáry).