Chceme méně reklamy v ulicích

Veřejný prostor je obývákem města. Ať už se jedná o ulice, parky nebo náměstí. Jedním z nešvarů dnešní doby je vizuální smog zamořující tento náš společný obývák množstvím reklamních poutačů, bannerů, polepů a billboardů.

Chceme veřejný prostor kultivovat a proto je potřeba reklamě v něm nastavit jasná pravidla a mantinely tak, aby plnila svůj účel, ale neničila citlivou tvář města. Součástí by mělo být příkladné chování města a dostatečná kontrola včetně důsledného odstraňování nelegální reklamy.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2019 a dále
Za téma zodpovídá: Ing. arch. Jan Hrouda

Jak toho dosáhneme?

  1. Navážeme na práci stávající pracovní skupiny pro regulaci reklamy.
  2. Připravíme nařízení obce k regulaci reklamy.
  3. Nastavíme kontrolní mechanismy a budeme dbát na dodržování pravidel regulace včetně odstranění nelegální reklamy.
  4. Město příkladem – zásadně zredukujeme množství reklamy na obecním majetku.
  5. Zrušíme celoplošné polepy autobusů a trolejbusů zakrývající jejich okna.