Chceme lepší parkování (nejen) pro rezidenty

Zaparkovat v centru a na některých sídlištích je mnohdy nadlidský úkol, zejména pro rezidenty. Auta pak často stojí tam, kde by neměla, a ztěžují průjezd těm, které všichni potřebujeme, jako jsou například složky integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba, policie) či popeláři.  Na některých místech je přitom situace kritická již mnoho let a s rostoucím počtem automobilů se stále zhoršuje.

Naše řešení není překvapivé, chceme jen dotáhnout dobré nápady, které existují již řadu let, a zároveň využít pozitivní zkušenosti z jiných měst.

Do kdy to stihneme? Postupně do konce roku 2022 (u parkovacích domů zahájení stavby), v případě nutnosti změny územního plánu do dvou let od přijetí této změny
Za téma zodpovídá: Ing. arch. Jiří Němeček

Jak toho dosáhneme?

  1. V širším centru města a na vybraných sídlištích zavedeme systém rezidentního parkování, který zvýhodní rezidenty (osoby s místem trvalého pobytu a vlastníky nemovitostí) a podnikatele (osoby se sídlem nebo provozovnou) v dané části města. Návštěvníci budou v placených zónách platit rozumnou hodinovou sazbu.
  2. Pro osoby dojíždějící do Ústí zřídíme na vhodných místech záchytná parkoviště P+R typu s jednotnou a výhodnou sazbou za parkování bez ohledu na dobu stání, která napojíme na MHD. V souladu s moderními trendy tak zklidníme provoz v centru města a vytvoříme ulice přívětivé pro nemotorovou dopravu.
  3. Na vhodných místech na sídlištích postavíme víceúrovňové parkovací domy se systémem rezidentního parkování. Návrhy takových domů již mnoho let existují, stačí je oprášit a realizovat. Parkovací domy vybavíme vegetační střechou, čímž rozšíříme plochy zeleně a přispějeme k ochlazování města.
  4. Zlevníme parkování v garážích Zanádraží pro lidi cestující vlakem za prací. Cestující vlakem pak budou mít na základě platné jízdenky na daný den parkovné v nižší sazbě (minimálně poloviční) nebo zdarma.

Další poznámky

Na základě vyhodnocení předchozích kroků pak chceme dále rozvíjet systém pobídek řidičům k parkování mimo centrum a k využívání MHD například kompenzací přes slevu za využívání MHD. Preference ze strany města by měla být vždy na straně moderní, dostupné a efektivní hromadné dopravy. S tím souvisí i preference výstavby parkovišť v blízkosti železničních zastávek a zastávek MHD, resp. případně přizpůsobení tras linek MHD nově postaveným parkovištím.