Chceme zlepšit podmínky pro vzdělávání

Chceme, aby mateřské i základní školy měly kvalitní vybavení jako základ pro používání moderních vyučovacích metod, aby školy byly místem, kde se děti cítí šťastné.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022
Za téma zodpovídá: Mgr. Bc. Petra Holasová

Jak toho dosáhneme?

  1. Podpoříme modernizaci výuky navýšením prostředků na vybavení počítačových, chemicko–fyzikálních nebo výtvarných odborných učeben.
  2. Ve spolupráci se školami pomůžeme s budováním školních zahrad, skleníků a venkovních učeben.
  3. Podpoříme modernizaci školních kuchyní, aby měly děti možnost výběru z více jídel (např. nákup konvektomatů, salátových barů apod.)
  4. Městské obvody budou spolupracovat se školami nebo jejich školními parlamenty, aby se i děti podílely na utváření veřejného prostoru a získávaly k němu vztah (např. ptačí budky do parků, které děti ve školách v minulosti vyráběly apod.)
  5. Zajistíme metodickou pomoc školám při čerpání grantových prostředků.
  6. Podnikneme kroky k tomu, aby školní sportoviště byla zpřístupněna veřejnosti.