Chceme dostupnou Miladu

Milada je jedinečná nejen svou čistou vodou. Jezero leží na hranici města a přesto se k ní veřejnou dopravou nedostanete bez velkých komplikací. Chceme, aby nikdo z těch, kdo přijedou autobusem na Miladu, nemusel přebíhat přes frekventovanou silnici první třídy ze zastávky DÚK, případně se trmácet z konečné MHD v Předlicích nebo Trmicích.

Do kdy to stihneme? 2019 příprava, realizace pro sezónu 2020/2021
Za téma zodpovídá: Ing. Marta Šašková

Jak toho dosáhneme?

  1. Dopravním průzkumem zjistíme současnou a poptávanou vytíženost a přetrasování existujících linek.
  2. Ve spolupráci s DpMÚL, Ústeckým krajem, Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a dalšími partnery připravíme změny obslužnosti areálu jezera. Existuje řada variant pro autobusovou dopravu, např.: prodloužení linky MHD až nad Trmickou pláž, zajíždění linek DÚK/cyklobusů alespoň na hlavní parkoviště, dále např. na parkoviště Zalužany, případně propojení Trmické a hlavní pláže a zavedení okružní linky přes městské centrum.
  3. Neopomeneme specifika tohoto území, ať už legislativní, technická, majetková a v neposlední řadě ekologická.
  4. Zaměříme se na získání maxima dotačních prostředků na realizaci výše uvedeného.

Další poznámky

Myslíme si, že ve všech výše zmíněných případech – alespoň v letní sezóně – musí být stanoviště veřejné dopravy v menší vzdálenosti od pláží než parkoviště pro osobní vozidla. Je to bezpečné a ekologické.

Nezapomínáme na to, že mnoho Ústečanů automobil nemá, nebo ho prostě chce nechat doma. Zajímavá je také možnost oživení vlakové trati, která dříve spojovala Ústí nad Labem přes Trmice a Tuchomyšl s Chabařovicemi a která je nyní sice nepoužívaná, ale již existují iniciativy, jež o obnovení provozu usilují. To je pro nás opravdu atraktivní možnost.