Chceme oživit Střížák a Mariánskou skálu

V Ústí nad Labem není mnoho míst, kam je možné vyrazit na procházku s dětmi či návštěvou, o kočárku nemluvě. Prakticky jedinými skutečně „výletními“ místy jsou zoo a Větruše. Zatímco první pomalu upadá (a my máme plán, jak tento úpadek zastavit, viz bod Prestižní a respektovaná zoo), na Větruši se soustředí zájem vedení města, které zde u soukromého hotelu chce vybudovat volnočasové centrum s řadou atrakcí za více než 60 mil. Kč. Podle nás je třeba oživovat i jiné přírodě blízké části města. Řadu možností nabízí zejména Střížovický vrch a Mariánská skála.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022
Za téma zodpovídá: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

Jak toho dosáhneme?

Střížovický vrch:

  1. Střížovický vrch je především přírodní lokalitou a tento jeho charakter je třeba zachovat.
  2. Opravíme hlavní přístupovou cestu na Střížovický vrch (z ulice Střížovická) tak, aby byla sjízdná nejen pro terénní automobily a kola, ale též pro kočárky. V cestě vybudujeme odtokové kanály, které budou při prudkých deštích odvádět vodu zpět do lesa, aby nestékala ulicemi Klíše.
  3. Osadíme hlavní cesty na Střížovickém vrchu uzavíratelnými odpadkovými koši a zajistíme jejich pravidelné vyvážení.
  4. Necháme zpracovat studii oživení Střížovického vrchu přírodě blízkými herními, sportovními a vzdělávacími prvky a realizujeme ji.
  5. Prověříme možnost vybudovat na Střížovickém vrchu veřejně přístupné hřiště na agility (psí parkur) tak, aby se „pejskaři“ vzájemně nerušili s ostatními uživateli.
  6. Zlepšíme péči o ostatní přístupové cesty a pozemky v majetku města tak, aby se staly přirozeným přírodním propojením Všebořic a Klíše se Střížovickým vrchem a poskytovaly uživatelský komfort všem generacím.

Mariánská skála:

  1. Sto metrů vysoký skalní masiv pár kroků od centrálního náměstí, to je unikát, který kromě Ústí nemá jiné krajské město v České republice. Potenciál této dominanty však zůstává po desetiletí naprosto nevyužitý.
  2. Vrch Mariánské skály skýtá překrásné výhledy. Na základě architektonické soutěže osadíme hranu sklaní stěny originálními vysutými vyhlídkovými plošinami nad labské údolí a učiníme tak z tohoto místa lákavý výletní cíl.
  3. Zachováme přírodně divoký ráz náhorní plošiny.
  4. Oživíme projekt znovuvystavění kaple Panny Marie, bezohledně zbořené v době normalizace, na vrcholu skály. Obnovení kaple by pozvedlo genia loci Mariánky, neboť právě po ní dostal kdysi vrch své jméno.