Chceme MHD za 10 Kč denně

Využívání MHD snižuje dopravní zátěž centra města a je výrazně ekologičtější než využívání individuální automobilové dopravy. Napříč politickým spektrem panuje shoda, že je třeba ho podporovat. Přesto patří cena ročního kuponu na MHD v Ústí nad Labem (4 845 Kč) k nejvyšším v republice. Po vzoru řady dalších měst chceme snížit cenu ročního kuponu na MHD tak, aby v kategorii „obyčejné jízdné“ (26-61 let včetně, bez slev) činila v přepočtu maximálně 10 Kč denně (cena ročního kuponu by tedy měla být maximálně 3 650 Kč). Obdobně chceme snížit ceny dalších časových kuponů. Stejně jako v Praze chceme také zavést možnost osoby doprovázející dítě do 3 let věku cestovat zdarma.

Do kdy to stihneme?
Za téma zodpovídá: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

Jak toho dosáhneme?

  1. Projednáme navrhovanou změnu tarifu s představenstvem DPMÚL, a.s.
  2. Požádáme ředitele DPMÚL, a.s. o vypracování komplexního hodnocení ekonomických dopadů navrhovaných změn tarifu.
  3. Zavážeme se DPMÚL, a.s. k úhradě prokazatelné ztráty, která mu změnou tarifu případně vznikne.
  4. V rozpočtu města pro rok 2020 a v rozpočtech pro roky následující navýšíme částku určenou pro úhradu prokazatelné ztráty DPMÚL, a.s. v důsledku změn tarifu.

Další poznámky

V rámci komplexního řešení dopravy v centru města budeme usilovat o další zvýhodňování MHD oproti individuální automobilové dopravě.