Chceme efektivní správu všech částí města

Chceme silné obvody, které znamenají v konečném důsledku silné město. Rozvoj celého území musí být garantován bez ohledu na současnou a budoucí politickou situaci. Smyslem existence obvodů je co nejvíce řešit záležitosti občanů v místě. Menší celky se spravují efektivněji než velké. Mají komunitní význam, posilující pospolitost a sounáležitost občanů s místem, kde žijí.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2019
Za téma zodpovídá: Ing. Eva Outlá, Karel Karika

Jak toho dosáhneme?

  1. Změníme statut města tak, aby podle jednotného klíče garantoval spravedlivé dotace na údržbu, opravy a investice městských obvodů.
  2. Převedeme veškeré pěší komunikace do správy městských obvodů včetně úklidu.
  3. Přebytky hospodaření budeme obratem investovat do zanedbané infrastruktury.
  4. Budeme dále podporovat vznik osadních výborů.
  5. V místních částech zřídíme pravidelné úřední hodiny starosty.
  6. Zvýšíme současný příspěvek městským obvodům z magistrátu na osobu z 1 936 Kč na 3 872 Kč (město jako takové disponuje příspěvkem na osobu ve výši 14 831 Kč).

Současné fungování městských obvodů je neudržitelné

V současné době jsou městské obvody silně podfinancované. Ve své správě mají část pěších komunikací, ale peníze na údržbu z magistrátu nedostávají žádné. Neuvážené pozbytí obecního vlastnictví v minulosti je překážkou rozvoje celého území, protože se městské části zbavily částečných příjmů z pronájmů. Není vůbec jasné, jak se výše dotace městským obvodům vlastně stanovují, jaká kritéria jsou brána v úvahu, pokud vůbec nějaká kritéria existují.

Současné nastavení pro fungování městských obvodů je do budoucna neudržitelné. Obvody mohou mít smysl jedině tehdy, pokud budou mít jasně stanoveny kompetence a dostatek finančních prostředků na rozvoj. V opačném případě budou sílit odstředivé snahy volající po osamostatnění místních částí. Nedostatek finančních prostředků má vliv na kvalitu života občanů. Odcházejí pak tam, kde mají lepší podmínky.