Chceme profesionální a vstřícný úřad

Ústecký magistrát patří mezi nejhorší úřady v republice – jak pro ústecké obyvatele, tak pro jeho zaměstnance. Pochybení úředníků vedla k pokácení alejí, usmrcení chráněných živočichů, zdržování staveb a vysokým odškodným, za což opakovaně magistrát získal mimo jiné anticenu Zavřeno. Přesto se na úřadě nic nezměnilo: škody nejsou vymáhány, závažná pochybení jsou tolerována a kritika se umlčuje.  Nespokojenost zaměstnanců magistrátu vede k výpovědím, jejichž důsledkem je destabilizace úřadu a ztráta kontinuity agend a projektů. Chceme profesionální úřad, který bude odpovědným partnerem politikům i občanům.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2020
Za téma zodpovídá: Lukáš Blažej

Jak toho dosáhneme?

  1. Budeme důsledně sledovat dodržování povinností tajemníka a vedoucích odborů. V případě jejich porušení přistoupíme v souladu se zákonem k jejich odvolání. Jejich nástupci budou vybráni ve výběrovém řízení, hodnotící komise bude složena z nezávislých odborníků a její doporučení bude Radou města respektováno.
  2. Změníme organizační strukturu magistrátu tak, aby odpovídala potřebám města. Posílíme odbory, které svoji práci nestíhají.
  3. Zajistíme, aby byl úřad složen z odborníků. Úředníci musí být odměňováni na základě své práce, nikoliv obliby u nadřízených či politiků. Odměny musí odpovídat soukromé sféře a opakovaná či závažná pochybení musí vést k výpovědi.
  4. Budeme spolupracovat s vysokými a středními školami, abychom již při studiu našli mladé talenty. Práce na úřadě musí být atraktivní, proto v rámci možností zavedeme flexibilní pracovní dobu a možnost částečné práce z domova. Na úřadě zřídíme mateřskou školku, případně dětskou skupinu pro děti zaměstnanců.
  5. Budeme vymáhat škodu, která městu vznikne úmyslně či hrubou nedbalostí úředníků, politiků či třetích osob.
  6. Zveřejníme všechny informace, u kterých není dán zákonný důvod k jejich utajení, a to v otevřených a strojově čitelných formátech. Veřejnost musí mít přístup ke všem smlouvám a fakturám města, ale také například k plnému znění účetních závěrek příspěvkových organizací.
  7. Na úřadu rozšíříme systém objednávání online a upravíme ho tak, aby objednaní skutečně nemuseli čekat. Zpracujeme přehled denní vytíženosti tak, aby bylo možno vybrat nejméně využívaný čas.
  8. Veřejná správa je službou veřejnosti. Prostředí úřadu by mělo být co nejpříjemnější a zaměstnanci úřadu nápomocní. Budeme proto shromažďovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od občanů a na jejím základě činnost a prostředí úřadu dále zlepšovat.