Chceme zapojit občany do chodu města

Město tvoří jeho občané a jejich hlasu by mělo být nasloucháno, a to nejen před volbami. Současná situace v Ústí nad Labem je však z tohoto pohledu tristní. Občan neví, zda a v kolik hodin bude moci vystoupit na jednání zastupitelstva města, k opatřením navrhovaným či realizovaným městem chybí veřejná diskuze, natož aby občané mohli o některých otázkách sami rozhodovat. Zkušenosti z jiných měst, ale i z našeho vedení městských obvodů Ústí nad Labem – město a Střekov přitom ukazují, jak může být spolupráce s občany pro politiky cenná. Občané nejlépe znají čtvrť, ve které žijí, na vlastní kůži vnímají její problémy a v mnoha případech jsou schopni přispět k jejich účinnému řešení. Názory občanů musí město nejen pasivně přijímat, ale též aktivně vyhledávat. Město, ve kterém žijeme, tvoříme společně. 

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2020

Jak toho dosáhneme?

  1. Zavedeme konání jednání zastupitelstva města pravidelně každý měsíc s výjimkou letních prázdnin (na rozdíl od řady jiných měst se v současné době zastupitelstvo města schází v minimální frekvenci požadované zákonem, tedy pětkrát ročně).
  2. Změníme jednací řád zastupitelstva města tak, aby jako povinnou součást každého jednání zakotvil bod „Diskuze s občany“, a to v pravidelnou, z hlediska pracujících vhodnou dobu (např. v 16:00).
  3. Budeme pořádat pravidelné besedy s občany v různých částech města.
  4. Zřídíme osadní výbory pro jednotlivé části města jako poradní orgány zastupitelstev městských obvodů.
  5. Po vzoru jiných měst (např. Říčan, www.ridimricany.cz) umožníme občanům města spolurozhodovat o záměrech města.
  6. Zavedeme funkční participativní rozpočtování, v němž budou projekty pro část investic města navrhovat a rozhodovat o nich sami občané.
  7. Podpoříme vyhlášení místního referenda o otázkách stěžejního významu pro život obyvatel města. Předcházet mu budou objektivní informační kampaně a diskuze s odbornou i laickou veřejností.

Otevřeno x Zavřeno

Špatnou vizitku našeho města v tomto směru potvrzují výsledky soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, v níž se Ústí nad Labem v roce 2017 v kategorii ZAVŘENO umístilo v první desítce hlasování veřejnosti i odborné poroty jak v sekci „Účast občanů na rozhodování“, tak v sekci „Přístup k informacím“ (více informací na webových stránkách soutěže http://oz.otevrenaspolecnost.cz/).